https://www.topky.sk/cl/11/1776579/FOTO-Spoved-sexualnych-obeti-ceskych-knazov--rozruch-vo-Vatikane--kardinal-Duka--Hysteria- 

V bibli sa píše, slovo Boží ( slovo je JAHUŠUA) že každý homosexuál  A LESBA:

3 Moše 20:13Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně! 

to ŘEKL  JAHUŠUA ,PRETOŽE ON JE TO SLOVO !!!!!

POKUD SLOVO V 5 KNIHÁCH MOŠE UŽ NEPLATÍ DLE KŘESTANŮ,  TAK  JEN PROTO, ABY MOHLI MÍT OMLUVU NA TO  CO PÁCHAJÍ : UCTÍVÁNÍ MODEL( NĚJAKÁ MRTVÁ MODLA ZE DŘEVA NA KŘÍŽI V ,KTERÉ ŘÍKAJÍ NĚJAKÝ JEŽÍŠ -(VÍTĚZSTVÍ JAHUŠUA NENÍ V TOM, ŽE BYL UKŘIŽOVÁN, ALE ŽE BYL SE SPRAVODLIVOSTI VZKŘÍSEN JAKO JEDINÝ V LIDSKÉM TĚLE, PROŽE SPLNIL VŮLI OTCE V DOKONALOSTI) UCTÍVAT MRTVÉ,KTERÉ PROHLÁSIL NĚJAKÝ LUC-FRIÁNSKÝ PAPEŽ ZA "SVATÉ"( JA NEVĚDĚL ,ŽE LIDI MAJÍ MOC NAD  BOHEM A URČUJÍ ,KDO JE HODEN BÝT  SVATÝ A KDO NE!!!!!) KLANĚT SE SOCHÁM Z KAMENE ZLATA, A MODLIT SE RUŽENEC  K MRTVÉMU ČLOVĚKU MARII ,KTEROU NAZÝVAJÍ KRALOVNOU NEBES A ANDĚLŮ( /JÁ ZNÁM JEN JEDNOHO VŠEMOHOUCÍHO EL ŠADAJ KTERÝ JE PÁN NEBES A ZEMĚ A VŠECHNO A VŠICHNI JSOU MU PODŘÍZENI/ A JEHO SYNA ,KTERÉHO POSLAL JAKO PROROKA (1 KNIHA MOŠE 18:15 ),SLUŽEBNÍKA ( JEŠAJAHU 53, KAPITOLA ) ,KTERÝ JE VELEKNĚZ ( žalm 110,1 MOŠE  14 KAPITOLA ) a syn,  který je po pravici jedinného otce!!!!( V KŘESTANSTVÍ-(LCFR TROJICE ISIS HORUS SET ,JEZUITSKÉ IHS ) jejich mašijah je pavel ,který poírá 5 knih moše tj. slovo(JAHUŠUA) KTERÉ PLATÍ NAVĚKY  a o ktrém mluví ,že je to hnůj ,který mluví ,že obřízka je židovský báj!!! A ŽE KDO JE OBŘEZÁN JE Z TOHO ZLÉHO( JAHUŠUA BYL OBŘEZÁN PROROCI BYLI OBŘEZÁNI!!!!!)

 

Bůh(slovo- jahušua!!!řekl) Avrahamovi řekl: „Ty budeš zachovávat mou smlouvu – ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. 10Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. 11Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou(jahušua)12Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. 13Musí být obřezán, ať je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude má smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. 14Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu.“ (každý kdo poruší věčnou smlouvu se slovem Božím(jahušua) je proklet!!!!!)

KŘESTANSTVÍ NEMÁ ŽÁDNÝ ZÁKLAD V BIBLI JE TO UCTÍVÁNÍ MRTVÝCH , kteřý říkají ,že i homoš a lesba  nebo bisexuál múžou být spasení

nemúžou BÝT SPASENÍ!!! je to nemožné!!!! ten demon v nich spůsobil ,že se muž chová jako žena a naopak!!!!! 

 

B RUACH ELIJAH HALELUJAH 

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.