co by jste dělali , kdyby vám někdo řekl ,že můžete mít cokoliv budete chtít celý život auta ,vily ,drogy, ženy, alkohol, pilulky ,letadla , slávu a pak ale navěky budete mučeni dnem i nocí v neuvěřitelné bolesti 

 
nebo
 
 
budete celý život žebrák ,který se bude jen  modlit a kterého všude vysmějou ,ale pak, budete mít život věčný v blízkosti Hakadoš JAH el šadaj 
 
uvidíte za malou chvíli tady budou 2 království v jednom bude digi dollar na chipu a dostanou ho jenom ti ,co jsi dají aplikovat hadí-dračí satanovo  dna a budou mít digi virtuální dollari ,drogy legál alkohol všechno co jsi budou přát 
 
 
kralovství sLoVaNiJAH ,kde budete mít vodu, chléb ,činit pokání ,spát na zemi, postit se  modlit se v pravdě a duchu, žít v pokoře ,a za to dostanete ochranu andělů před( reptiliány vedenou šelmou satanem ),kde se  bude  pracovat jen pár hodin za den  ,pak se budete věnovat rodine a modlitbě, večer chvály ,žádné instagramy facebooky sex seznamky prostituce alkohol drogy porno  proste no fun ,ale kdo v radosti vydrží , za 7 let život v blízkosti JAHušua a  život věčný 
 
 až uvidí a pochopí lid, že tady opravdu budou otec těch repto co jsou už tady satan ,i budou utíkat ze západu kde bude ničit vraždit ,znásilnovat ,dávat chipy ,píchat svou podstatu -DNA sekat děti a jíst je , není to parodie??? 70 let zpátky lidi utíkali na západ kde vládli reptiliáni za americkým snem ale co to je??? být otrokem peněz a kreditních karet , beast systému -šelmy 
 
proto si mě nekoupíte za nic protože tu pravdu znám a vím co přichází 
 
bude to jako za moše ,když JAHušua vyvedl lid z micrajim a oni i  když viděli a vědeli všechny zázraky si udělali zlatou modlu - tele a pak skoro ukamenovali Moše , protože už neměli maso ....bla bla ,vůbec jim nevadilo že otročili faronovi ,zajímalo je jídlo a pití ,JAHušua vyvedl jisrael z Micrajim a OTEC jim dal vodu ze skaly a chléb manna z nebes  ,protože to je všechno, co lid potřeboval ,aby přežil ,no už neotročil faraonovi byl svobodný ,ale v pokání ,a v 40 letém putování strašnou pouští kde nic není!!!!!
 
JAHušua řekl já jsem Váš lékař ,kdokoliv bude prosit OTCE v mém jménu ,dá mu to toto je pravda ,no a pak 
 
satan chce aby lidi řekli že ON -satan je lékař a vymyslel chirurgii plastiky výměnu orgánů a klonování pharma firmy, které osobně ovládá  a lékárny které mají logo hada obtočeného kolem palice s křídlama 
tato vakcína se dostane do buněk a je to duchovní prohra těch kdo si ji nechají aplikovat ,protže odvrhli lékaře a nevěří mu slovu Božímu tj, JAHUŠUA ale přijmou alternatívu satana jeho vakcínu !!!!!
WIKIPEDIA 
mRNA vzniká v buněčném jádře při procesu zvaném transkripce. Tento proces je umožněn působením enzymuRNA polymerázy. Jedno z vláken DNA!!! je použito jako templát pro syntézu vlákna RNA. Nukleotidy se přikládají podle párování s originálem. Transkripce se ovšem od replikace liší v několika ohledech.je to bourání podstaty člověka ,kterého Bůh stvořil ke svému obrazu a dal mu svou pečet -podpis a tým podpisem je dna kod -JHVHVGVJH-Bůh je v nás překlad z hebr.
 
NIKDY SI DOBROVOLNĚ ANI ZA MILION nenechám píchnout vakcínu to vám ,slibuji ani kdybyse  satan posral NIKDY
 
2 moše 16 k...: „Budeš-li opravdu poslouchat HAKADOŠ  JAH, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – neboť já jsem JAH , jsem tvůj lékař.“
jahušua je ten kdo na zemi lidi  uzdravoval ,a vždy se zeptal  nemocného ....věříš??.. .............a byl nemocný uzdraven 
 
a co vy věříte ??????? HALELU JAH KI TOV KI LEOLAM CHASDO

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.