neodejdu z Prahy s Josefova ,protože nemůžu pro svůj lid Jisrael tady musím zůstat i kdyby tady bylo milion assasins, zůstanu !!!!!!

nikam neutíkám a nikam neodejdu !!!

 i will not leave my nation Jisrael ,even if there would be a milion assasins i will not leave ,it is not about me it is about Josef ve kol Jisrael 

and i will net leave My nation Jisrael !!!!!

ani koreš jisrael ben josef nazir ani MEDABER EMET 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.