Kab –ALLAH židé ,kteří používají mystické čarodějství kabALLAH ,COŽ V HEBREJSKÉM JAZYCE ZNAMENÁ KLETBA ,slouží VĚDOMĚ !!!! satanovi  a dobře to vědí !!!!TAKŽE KAB-ALLAH  ŽIDÉ JSOU TI CO SLAVÍ BLACK SABBATH PODLE KATOLICKÉHO KALENDÁŘE ,KTERÝ SVĚTU DAL sa-tan skrze papeže gregora  a  iproto bude hexagramový stát zničen

Problém je že kletba nemůže nikdy působit na pomazaných , protože pak by nebyli žádní proroci ,hned v první den by je ten zlý ,který dostal moc na chvíli vládnout  v tomto fyzickém světe ,i když je dávno odsouzen na věky věků  a ví ,že bude mučen v pekelné propasti zabil!! A tak svádí lidi tím co oko vidí a co tělo potěší .(sobeckost – luxus jídlo peníze  pití sex drogy alkohol cigarety  sláva moc  …atd a ano reptiliani ,kteří mu slouží ,mají v tomto fyzickém světe ,který je pomíjivý, určitou limitovanou  moc.(je to tak jako kdyby šéf mafie ,který dostal doživotí a už jen čeká na výkon trestu ,přišel za všemi ostatními „mafiáni “ a nabádal je, aby spolu vykradli banku ,uvědomujíc si ,že je všechny v té bance chytí a zavřou spolu s ním na doživotí)tak je to i s tím zlým, on sám byl odsouzen!!! a bude mučen na věky věku až nastane ten čas  a tak svádí lidi ,aby taky byli odsouzeni spolu s ním a taky byli jejich duše mučeni na věky věků v pekelné propasti

Uvědomte si ,že reptiliáni nejsou lidi!!!jsou to ještěrky  , a jsou to moji největší nepřátele, které za malou chvíli budu ničit a oni to vědí a taky vědí že tu moc mám a stejně s tím nemůžou nic udělat !!!neříkám vám to z pýchy ,opravdu já jsem jen obyčejný  člověk, který se postí ,spí na zemi ,sype popel na hlavu a modlí se k HAKADOŠ JAHOVAH EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL EHJE NA KOLENÁCH A I PADAJÍC NA SVOU TVÁŘ  ,JE TO VŮLE HAKADOŠ ABBA ,že   jsi mě povolal do služby .

Na mně Hakadoš Abba Ehje Ašer Ehje ukazuje svou absolutní moc na nebesích nebes a celém vesmíru

MOC kterou jsem dostal není vidět volným okem a vždy je to nejvyšší moc od nejvyššího EL ŠADAJ ,AMEN PRAVÍM VÁM NIKDO S reptiliánú se mě nemůže dotknout ,protože jedině EL ŠADAJ VLÁDNE NA NEBESÍCH I CELÉM VESMÍRU A ON JE PÁNEM DUCHŮ.CHÁPETE TO VŮBEC?JEDINĚ ON ROZHODNE SKRZE SVÉHO JEDINÉHO SYNA JEŠUA HAMAŠIJAH KDO VSTOUPÍ DO NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ A KDO BUDE MUČEN NA VĚKY VĚKŮ V PEKELNÉ PROPASTI

MNOHO LIDÍ ŘÍKÁ TO BY PŘECE JAHOVAH NEUDĚLAL on je tak milosrdný.... ,ALE NEJSVĚTEJŠÍ TATÍNEK HAKADOŠ ABBA NÁM DÁVÁ VYBRAT ………..DOBRO A ŽIVOT NA VĚKY …NEBO….. ZLO A MUČENÍ.JE JEN NA KAŽDÉM Z NÁS CO SI VYBEREME!!!!

BUD MILUJETE HAKADOŠ ABBA EHJE JAHOVAH CELÝM SVÝM SRDCEM DUCHEM MYSLÍ TĚLEM A JEHO JEDINÉHO SYNA JEŠUA HAMAŠIJAH ,NEBO SLOUŽÍTE sa-tanovi a PAK TEDY  VY SAMI  !!!!!SE ODSUZUJETE K VĚČNÉMU TRESTU V PEKELNÉ PROPASTI NA VĚKY VĚKŮ!!!!!!!!!! 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.