JUDA A JEJICH KATOLICKÝ A SRPKOVÝ MĚSÍČNÍ ISLÁM KALENDÁŘ
 
JE NEUVĚŘITELNÉ ,ŽE JUDA ,(ŽIDÉ ) SVĚTÍ TZV"SOBOTU PODLE KATOLICKÉHO KALENDÁŘE ,KTERÝ JE NA TOMTO SVĚTE 500 LET !!! KALENDÁŘ ,KDE DEN ZAČÍNÁ O PŮLNOCI A KONČÍ O PŮLNOCI!!!
PŘITOM SAMI JUDA(ŽIDÉ SE BIJOU DO PRSOU ,ŽE ONI DODRŽUJÍ TORAH -ZÁKON -5 KNIH MOŠE ,ABY TOHO NEBYLO MÁLO OSTATNÉ SVÁTKY PESACH SUKOT ŠAVUOT SVĚTÍ PODLE MUSLIMSKÉHO (BABYLONSKÉHO MĚSÍČNIHO KALENDÁŘE ,(SYMBOL ISLAMU NA KAŽDÉ MEŠITĚ JE SRPEK!!!!!!)TAKŽE ,KDYŽ OTEVŘETE LUACH (KALENDÁŘ ŽIDOVSKÉ OBCE MÁTE TAM NA JEDNÉ STRÁNCE 2 KALENDÁŘE .JEDEN KATOLICKÝ A DRUHÝ ISLÁMSKÝ !!!!!TAK SI POJDME ŘÍCT CO SE PÍŠE V 1 KNIZE MOŠE
A VE ZJEVENÍ JOCHANANA(JANA)
 
5 Moše 4:19Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. JAH , tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem,
 
5 moše 17:2Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dá, by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích JAH , tvého Boha, spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu3a odešli sloužit a klanět se cizím bohům – slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal).
 
ješajahu 47:1313Vyčerpána jsi všemi těmi radami!
Jen ať se teď tví astrologové postaví,
hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc,
ať tě zachrání z toho, co na tebe přichází.
14Hle – jsou pouhá sláma, oheň spálí je,
ani sebe nezachrání z moci plamene!
K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé,
žádný oheň, u něhož by se dalo posedět.
 
1 MOŠE 7:Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. 24Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní.
8:4Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat.5Voda zvolna opadala až do desátého měsíce.
 
TAKŽE 17 DNE 2 MĚSÍCE A SEDMNÁCTY DNE SEDMÉHO MĚSÍCE ....TO BYLO 150 DNŮ, TAKŽE 150 DNÍ JE 5 MĚSÍCŮ ,TÍM PÁDEM PADÁ ISLAMSKY A KATOLICKÝ KALENDÁR ,PROTOŽE ANI JEDEN Z NICH NEMÁ 150 DNŮ V 5 MĚSÍCÍCH!!!
 
ZJĚVENÍ JOCHANA (JAN)
11:3Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou.“
4To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země.5Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout.6Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít.
 
2 SVĚDKOVÉ BUDEME PROROKOVAT 1260 DNÍ TJ. 3,5 ROKU ,TAKŽE 1260:3,5= 360DNÍ
 
HENOCH PÍŠE ŽE ROK MÁ 360 DNÍ A 4 PŘESTUPNÉ DNI .ANI KATOLICKÝ ANI ISLÁMSKY SRPKOVÝ KALENDÁŘ NEMÁ PŘESNĚ 360 DNÍ!!!SRPKOVÝ MUSLIMSKÝ KALENDÁŘ ,KTERÝ POUŽÍVAJÍ ŽIDÉ!!!JUDA MÁ 354 DNÍ A 365?25 MÁ KATOLICKÝ KALENDÁŘ
 
OTÁZKA ZNÍ
MŮŽOU SE SVĚTIT SVÁTKY HAKADOŠ JAH EL (BOŽÍ) , PODLE s-atanovho kalendáře???!!!
odpověd :nemůžou!!!
PRAVÝ JEN JEDEN -HENOCH KALENDÁŘ !!!!!
 
TAKŽE TEN ZLÝ HAD DRAK VYTVOŘIL NOVÝ KALENDÁŘ KDE LIDI PŘIJALI ,ŽE DEN ZAČÍNÁ O PŮLNOCI!!!!! A SVĚTÍ S-ATANOVÉ SVÁTKY JAKO JE SATURNALIA-VÁNOCE HALLOWEEN VALENTIN DAY A TZV VELIKONOCE ,KTERÉ VŮBEC NEJSOU PESACH!!!JAK JE PSÁNO V 3 MOŠE 23K-SVÁTKY!!!!!
CELÝ SVĚT NALETEL DRAKOVI VČETNĚ JUDA ,KTERÝ PŘIJAL HVĚZDU S-A-TANA (AMOS 5:26) A SVĚTÍ S-T-N DEN A JEHO SVÁTKY PODLE S-T-N KALENDÁŘE!!!!A PROTO PŘICHÁZÍ TREST NUKLEÁRNÍ VOJNA NIBIRU HLAD,ZEMĚTŘESENÍ ,SUCHO, NEMOCI A 2/3 LIDÍ ZAHYNOU !!!!!!A V TOM SOUŽENÍ ,JAKÉHO NEBYLO A NIKDY NEBUDE BUDEME MY 2 SVĚDKOVÉ PROROKOVAT 1260 DNÍ V JERUŠALEM CELOU PRAVDU (KTERÁ JE Z ČÁSTI I NA SEVENROSES.CZ -TU STRÁNKU NEMŮŽOU VYPNOUT ANI CIA ANI MOSSAD ANI FSB ANI:::::NIKDO !!!!! DO TÉ DOBY NIKDO ANI PUTIN ANI TRUMP ANI MERKEL, NETANJAHU ANI MAY ANI NIKDO DALŠÍ S TĚCH REPTILIANŮ SE NÁS 2 SVĚDKY NEMŮŽE DOTKNOUT !!! VĚŘTE ,KDYBY MOHLI ,JSEM DÁVNO MRTVEJ
.ONI VĚDÍ ŽE MY 2 SVĚDKOVÉ MÁME MOC OD HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ A ONI- VŠICHNI REPTILIANI SE TŘESOU PŘED HAKADOŠ JAH
!!!!!NEBOT JEDINÝ JE HAKADOŠ JAH EHJE EL ŠADAJ A JEHO JE VŮLE NA NEBESÍCH I NA TÉTO ZEMI!!!!!!!!
HALELUJAH

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.