sitna je tady(satan) když by měl takovou moc už dávno tady nejsem 44 let  ,PROTOŽE SÁM BY MĚ ZABIL !!/!!!PROTOŽE ON VÍ KDO JSEM OD MÉHO NAROZENÍ !!!

JE jen jeden EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH ABBA A PO JEHO PRAVICI JEHO SYN EHJE AŠER EHJE  HAKADOŠ EL MELECH JISRAEL ,OČI JAKO PLAMEN OHNĚ ,SITNA BYL ODSOUZEN A VŠICHNI KDO MU SLOUŽÍ, NAVĚKY BUDE V ŠEOL TO JE JEHO BUDOUCNOST A ON TO VÍ , OJEBAL VÁS, KDYŽ VÁM COKOLIV JINÉHO SLÍBIL!!!!!!!!!! VÁM ,KTERÍ MU SLOUŽÍTE 

sitna musí posloůchat ,může si vyžádat ,ale vždy je to HAKADOŠ HADAVAR EL ŠADAJ  ,které rozhoduje tady na zemi a nikdo jiný!!!!

EL ŠADAJ ZE EL ŠADAJ 

KDYŽ MÁ SITNA TAKOVOU MOC AT MĚ PŘÍJDE SÁM ,NEDĚLEJTE ZA NĚHO JEHO PRÁCI !!!!!

ani  NAZIR JOSEF KOREŠ JISRAEL , ANI OVED EL ŠADAJ B RUACH EL ŠADAJ 

 

 

 

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.