MĚLI BY JSME SI VŠICHNI UVĚDOMIT ŽE ,"VLÁDCE TOHOTO SVĚTA -
 
 (ŽALM2:2Králové země povstali
a vládcové se spřáhli proti JAH
a proti jeho Pomazanému.‘
 
JOCHANAN 12:30ješua na to odpověděl: „Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám.31Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
 
JOCHAN14:30Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic,31ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud.
 
SKUTKY 4:26Králové země povstali
a vládcové se spřáhli proti JAH
a proti jeho Pomazanému.
 
 
 
MÁ POD PALCEM VŠECHNY SVĚTOVÉ POLITIKY ABY ZA CHVÍLY MOHL VYTVOŘIT SVOJE NÁBOŽENSTVÍ, ABY ZOTROČIL LIDSKOU RASU A HLAVNĚ
( PROTOŽE SÁM DOBŘE VÍ ,ŽE BUDE SVRŽEN DO PEKLA A TAM SPOLU S NÍM BUDOU VŠICHNI REPTILIANI SHAPESHIFTERS OD trumpa obamy clinton netanyahu putina merkel mayove........... až po františka MUČENI NA VĚKY VĚKU )
,STRHNUL DUŠE LIDÍ,PROTOŽE NÁM ZÁVIDÍ ,ŽE NÁM DAL HAKADOŠ ABBA EHJE AŠER EHJE JAH ZE SVÉ MILOSTI A DOKONALÉ LÁSKY ,KDYŽ OBĚTOVAL SVÉHO SVÉHO JEDINÉHO SYNA JAHUŠUA HAMAŠIJACH ,SPÁSU - BÝT V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ NA VĚKY VĚKŮ .ALE MY KTEŘÍ POZNÁME PRAVDU A DOBŘE VÍME ,ŽE POKUD VYTRVÁME AŽ DO KONCE ,I KDYBY JSME MĚLI OBĚTOVAT SVÉ ŽIVOTY DOSTANEME NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ.
 
JA JSEM OBYČEJNÝ ČLOVĚK ,ŽIL JSEM MNOHO LET PODLE TĚLA A NEZASLOUŽÍM SI BÝT SLUŽEBNÍKEM HAKADOŠ JAH B ŠEM JAHUŠUA HAMAŠIJACH NA MNĚ HAKADOŠ JAH UKÁZAL SVÉ MILOSRDENSTVÍ A VŠECHNO MI PRO KREV JAHUŠUA HAMAŠIJACH ,ODPUSTIL A CHRÁNÍ MNĚ.VĚŘTE MI, ŽE NA MNĚ SE UKAZUJE A JEŠTĚ JEN UKÁŽE ,ŽE ANI TEN ZLY ANI JEHO SLUŽEBNÍCI ILLUMINATI OD obamy putina františka... AŽ PO netanjahu SE MĚ NEMŮŽOU DOTKNOUT AŽ DO DNE ,KDYŽ BUDU ZABIT V JERUŠALAJM ALE DO TÉ DOBY BUDU PROTIilluminátům BOJOVAT A STAVĚT DŮM JAH PODLE VZORU V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ A UČIT LID PRAVDU -NAPRAVIT VŠECHNO .MILUJI JISRAELSKÝ NÁROD(12 KMENÚ JISRAEL) A PŘEJI SI JAKOŽTO SLUŽEBNÍK JAH ,ABY VŠECHNY DUŠE BYLI SPASENÉ ,ABY JSME VŠICHNI KRÁČELI JAKO JEDEN LID JISRAEL VE JMÉNU JAHUŠUA HAMAŠIJACH .
JSEM VŠAK NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL SIONISTŮ,KTEŘÍ VLÁDNOU V HEXAGRAMOVÉM STÁTĚ OD rothshieldu až po sorose.KRÁČÍM JAKO SVĚDEK JAH ,KTERÝ SPLNIL CO SLÍBIL NAŠÍM PRAOTCŮM AVRAHAMOVI JICCHAKOVI JAKOVOVI ,ŽE V "TVÉM POTOMKU BUDOU POŽEHNANÉ VŠECHNI NÁRODY(1 MOŠE 22:18) JICCHAK(1 MOŠE 26:4) JAKOV(1 MOŠE 28:14 ) A TO SPLNIL ,KDYŽ HAKADOŠ JAH POSLAL NA ZEM SVÉHO MILOVANÉHO SYNA JAHUŠUA HAMAŠIJACH A TEN SPRAVEDLIVÝ BEZ HŘÍCHU (PROTOŽE ODOLAL VŠEM POKUŠENÍM OD ZLÉHO POKUŠITELE) NÁS VYKOUPIL SVOU ČISTOU SVATOU KRVÍ OD REPTILIÁNSKÉ KLETBY A HŘÍCHŮ A TÍM NÁS SMÍŘIL S HAKADOŠ JAHOVAH A TÍM SE MY MŮŽEME V DŮVĚŘE SE MODLIT K JAH V PRAVDĚ A DUCHU A BÝT V JEHO ODPOČINUTÍ .
 
VĚŘTE MI ŽE iluminati nemají žádnou moc ,i kdyby měli vládu nad tělem které by nezestárlo!!!,nemají vládu nad duchem, CO TEDA JE TĚLO BEZ DUCHA???!!! jen nebeský tatínek HAKADOŠ JAHJE VLÁDCE DUŠÍ, KDYKOLIV NÁM JI MŮŽE VZÍT.PROTO NEBOJME SE UMŘÍT ,PROTOŽE TEN ZLÝ NÁM MŮŽE VZÍT JEN TĚLO, MATOUŠ -(MATYTJAHU 10:28Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo(ILLUMINATI -TEN ZLÝ), ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho(HAKADOŠ JAHOVAH ), který může duši i tělo zahubit v pekle.) MÁME MÍT BÁZĚN PŘED HAKADOŠ JAH JEN JEHO MILOVAT A K NĚMU SE MODLIT VE JMÉNU JEŠUA HAMAŠIJACH.
 
KAŽDÝ illuminát zednář automaticky půjde do pekelné propasti,každý reptilian shapeshifter taky , reptiliánske rodiny tzv. 13 linií s-atana SE MEZI SEBOU "PEROU" O MOC, NIKDY NEBUDOU JEDNOTNÍ, PROTOŽE MAJÍ V SOBĚ NEGATIVNÍ ENERGII, JSOU TO JEŠTĚRKY pýcha ego je v nich , A PRO NĚ JE JÍDLO-krev LOV -boj TO CO JIM DÁVÁ ENERGII.PROTO BYLO TOLIK VÁLEK A JAH TO DOPUSTIL, PROTOŽE LIDI OPUSTILI PÍSMO A PŘIJALI s-atanové učení catolicizmus PAVLINIZMUS KULT MARIE MODLY -SOCHY!!!!1,2miliardy + pravoslavá církev 0,5 miliardy (rozdíl v dogmě žádný ,jen nemají papeže, dogma trojice uctíváni nejaké marie jako kralovny nebes!!!! a bozkávaní obrázků klekání před mrtvými tzv "svatými"!!!! uctívání andělů nemá nic společné s biblí, právě naopak to všechno nemáme dělat !!!!!) a z toho jen v modrém vznikl protestantizmus 0,5 miliardy , islam 2 miliardy, hindu 1,6miliardy budhizmus 0,5 miliardy. 6,3 miliardy lidí žije podle nejaké dogmy , která nemá žádny základ v 5 knh moše prorocích žalmů nové smlouvy tj.krev ješua hamašijach.
 
zůstatek jsou ateisté
 
"najde syn člověka víru na zemi až příjde?"
 
Lukas 18:8Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“
 
EMET- PRAVDA

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.