j v hebrejštine je            j jod 1

                                    H he 5

                                   V Vav 6

                                    H he 5

                                g gimel 3

jhvhvgvjh znamená jah v tele

v gvjh - v těle  v hebrejštině 

to je 1565 6 3615 a ted si představte ,že do tohoto kodu , che satan vložit dračí neboli hadí SVOJE DNA co by znamenalo že  156563615 by se změnilo na 156665666366615 už jste to pochopili??!! 666 zmutované dna namísto kodu ,ve kterém jsme byli stvořeni, by byl satanuv kod 666 vvv ,a aby to nestačilo, bude reset a každý bude muset příjmout chip  DIGITAL(NEBUDE CASH ),který bude ovládat vaše vědomí bez kterého nebudete moct kupovat prodávat ani pracovat cestovat prostě nic,NA NĚM BUDE TEL ID SSNUMBER PAS A VŠECHNY INFO - stanete se loutkama satana otroky řízeni počítačem 

to znamená že ten člověk, ve kterém je kod boží se stane reptiliánem neboli hadem A LOUTKOU ,a tím pádem stratí možnost být v království božím !!!tudiž navěky taký člověk ,který by toto  přijal, bude mučen na veky věků!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zjevení jochanan

13: 15Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. 16Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení(chip) na pravou ruku nebo na čelo, 17takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

14:99Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, 10i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. 11Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“
18Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka(v člověku dna) . To číslo je 666 v

první to budou muset vzít známé osobnosti miliardáři a jejich děti a jejich rodiny a všichni politici a všichni herci a zpěváci aby byli vzorním příkladem pro lid ,o, že už mám vaší podporu?protože vám to došlo ,že když obama zasadne NA TRŮN ,tak vyvede obrovskou armádu zpod země ty VŠECHNY satan dna "missing children "(a usa miliony malých dětí je pohřešovaných a nikdo ani slavná fbi je neumí najít hmhm)a klony miliony infikované reptiliánskou dna a bez jakéhokoliv citu ,protože ten hadí dna převalcuje a totálně ovládne toho člověka !!!!chápete to ,satan chce změnit podstatu stvoření člověka- to jest dna člověka to co dělá člověka člověkem kod JAH dna!!!

o že už chcete abych to za vás vzal ?pochopte to, ja vím tu krutou pravdu ta tajemství  ,které  ani fsb ani cia neví , jsem tady právě proto ,abych vidal svědectví pravdě odhali lidem tajemství učil je torah zákon  a ukázal všemohoucnost el šadaj hakadoš JAH A VELITELE jeho vojska SYNA JEHO JEDINNÉHO , který ma oči jako plamen ohně nohy podobné rozžeravenému kovu PROCHÁZÍ SE MEZI 7 MENOROT v bílém lněném rouchu  A NA HLAVĚ KORUNA- NEZER -slovo boží(tj 5 knih moše proroci žalmy ) DVAR ELOHEJ JAHUŠUA 

řeknu vám příběh přišel MošE a Aharon 2 staříci s mandlonovou palicí před paraona nejmocnějšího muže celého světa a řekli mu těd v noci b lajla  Bůh všemohoucí zabije tvého syna všechny prvorozené... chápete to ???2 starci oproti paraonvi ,který kdyby mohl tak je umučí k smrti ,měl přece obrovskou armádu stráž ,toto se pak  splnilo i tak se jich nedotkl !!!protože  El Šadaj JAH CVAOT MÁ VŠECHNO VŽDY POD KONTROLOU NEBOT JEHO JE VŮLE NA NEBESÍCH I NA ZEMI ,tudiž tak jak je paro nemohl zabít tak i mě reptiliáni nemůžou zabít ale v moci EL ŠADAJ JAH nad nimi vládnu ,pochopte to ,satan a jeho armáda bude za malou chvíli svržena ,budete tady mít stovky milionovou armádu reptiliánů na čele s drakem velký jak "mrakodrap " a nato spojenci" ,versus madarsko polsko ukraina rusko srbsko slovinsko chorvatsko česko slovensko,belorusko litva estonsko lotyšsko =sLoVaNia ben josef ,moji bratia nebudte blbí ,toto nezvládněte ani politici ani miliardári tajné služby armády vy predsa nechcete sa něchat takto očipovat co vaše děti a rodiny a vaše maminy ......ten čas je tady ,některé vlády a služby víte , že tu moc mám a fandíte mi za to děkuji , a některé to víte a stějně to nechcete akceptovat ale slovo el šadaj  je pravda a to co je psáno v Ješajahu a zekarjah a ve zjěvení se splní všechno ted a tady 

lo tira imanuelšadaj - nebojte se s námi je bůh všemohoucí

budu rád sloužit lidu sLoVaNů v bílém rouchu jako Jisrael kuriš ben josef nazir

OTCHA AVI  EL ŠADAJ OTCHA AVI KOL LEVI 

 

bez armády el ŠADAJ NA ČELE S JEHO SYNEM TO URČITĚ NEZVLÁDNETE !!!

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.