https://aeronet.cz/news/lide-ockovani-mrna-vakcinami-se-stavaji-trans-humannimi-bytostmi-na-jejichz-cast-modifikovaneho-tela-lze-podle-rozsudku-nejvyssiho-soudu-usa-uplatnovat-majetkova-autorska-patentova-prava/

Lidé očkovaní mRNA vakcínami se stávají trans-humánními bytostmi, na jejichž část modifikovaného těla lze podle rozsudku Nejvyššího soudu USA uplatňovat majetková, autorská, patentová a vlastnická práva! Agentura AFP se snaží skandální objev popřít, vyvrátit, mohutně lobuje na Facebooku za mazání těchto informací, ale je to marné, pravda je venku a text rozsudku Nejvyššího soudu USA to potvrzuje! Důsledky pro očkované “trans-subjekty” mohou být opravdu závažné, protože v lidském těle dochází k produkci patentovaných syntetických prvků, přestože mají přírodní podobu! Komu teď patří vaše tělo?

V několika posledních dnech na americké alternativě koluje text a odkaz na rozsudek Nejvyššího soudu USA z roku 2013 o tom, že lidé očkovaní či jinak léčení mRNA roztoky se stávají trans-humanoidy a majetkem farmaceutické společnosti z pohledu amerického patentového práva. Informace se začala šířit virálním způsobem a různé agentury začaly okamžitě informaci vyvracet, že prý jde o dezinformaci, rozsudek Nejvyššího soudu se netýká vakcín, nemá to s tím prý nic společného, a vakcíny proti covidu na bázi mRNA prý nijak nezasahují do DNA.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestMyriad-300x225.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestMyriad-768x576.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestMyriad-700x525.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestMyriad-476x357.jpg 476w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestMyriad-644x483.jpg 644w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Protest v roce 2013 před Nejvyšším soudem v USA kvůli snaze Myriadu o patentování DNA a genů v lidském těle

Agentura AFP se toho ujala úplně nejvíc [1] a začala nejen vyvracet informace, ale rovněž iniciovat tzv. “mazací brigádu” na Facebooku, která je tvořena udavači ve více než 130 zemích světa, jejichž úkolem je nahlašovat ideově závadové příspěvky. Hysterická reakce AFP ukazuje, že došlo k trefě a zásahu do černého, někdo skutečně objevil nejvýbušnější informaci za poslední rok a půl.

Zmíněný rozsudek [2] Nejvyššího soudu totiž explicitně v roce 2013 povolil a autorizoval farmaceutickým společnostem, že mohou vyrábět syntetické části lidského organismu včetně DNA, přestože výsledný produkt je k nerozeznání od přírodního produktu. Na synteticky vytvořenou nebo syntetickými částmi upravenou DNA lze v USA uplatnit patentový nárok, autorská a majetková práva. Tak rozhodl Nejvyšší soud USA.

Nejvyšší soud USA přiznal právo genovým laboratořím na patentování syntetických úprav DNA a vytváření syntetických DNA komplementárních klonů

Abychom předešli dohadům a útokům cemperizačních brigád, tak hned na začátku si vysvětlíme, o čem ten rozsudek je. V roce 2013 se před americký Nejvyšší soud dostala kauza Association for Molecular Pathology et al. versus Myriad Genetics, inc., ve které šlo o spor, jestli si genetická firma Myriad Genetics může nárokovat patentová a vlastnická práva na části DNA v tělech pacientů a zemřelých osob. Firma poskytuje genové terapie nemocným lidem a má s nimi smlouvu, že když nebo až zemřou, jejich tělo firma dostane do majetku, aby mohla provést rozbor o účinnosti genové terapie. Některé patologie nemocnic ale odmítaly těla firmě vydat s ohledem na federální předpisy.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestSCOTUS-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestSCOTUS-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestSCOTUS-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestSCOTUS-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestSCOTUS-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ProtestSCOTUS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Protest v roce 2013 proti patentování DNA a genů v lidském těle

Asociace zpochybnila genové patenty Myriadu a celé to skončilo u soudů. Tyto podrobnosti nás ani nemusí zajímat, ale co nás musí zajímat, to je skutečnost, že kauza se dostala až k Nejvyššímu soudu. A ten nakonec rozhodl, že genové laboratoře a farmaceutické společnosti si mohou patentovat synteticky vytvořené DNA, nebo její části, přestože výtvor nebo celek je k nerozeznání od přírodní DNA. Jediný rozdíl je v tom, že synteticky vytvořená DNA se označuje jako komplementární DNA (cDNA).

Technologie mRNA umí v buňkách vyrobit antigeny, proteiny, komplexní nukleové kyseliny, cokoliv je potřeba pro editaci a úpravy DNA

A k úpravám DNA, k zásahům a změnám v DNA, k importu syntetických nukleotidů a částí DNA, používala firma Myriad Genetics už v roce 2013 technologii mRNA. Zapouzdřená mRNA v biologickém roztoku obsahovala zakódované části ribonukleových kyselin, které po transportu do buněk začaly pozměňovat cílovou DNA buňky, tedy buněčné jádro. Studie českých vědců [3] z roku 2017 byla publikována na oficiálním serveru amerického Národního zdravotnického úřadu (NIH) a měla název “Synthetic mRNA is a more reliable tool for the delivery of DNA-targeting proteins into the cell nucleus than fusion with a protein transduction domain“.

Čili v překladu: Syntetická mRNA je spolehlivějším nástrojem pro doručení proteinů cílených na DNA do buněčného jádra než fúze s proteinovou transdukční doménou. Studie prokazuje, jak pomocí paketů mRNA v roztoku ovlivňovat buněčnou DNA a upravovat ji pomocí proteinů. Tato studie přímo vyvrací tvrzení AFP, že vakcíny mRNA nemohou nijak ovlivňovat DNA. Naše redakce se písemně obrátila na vedení AFP již v pátek s žádostí o vysvětlení, proč AFP šíří dezinformace, ale dosud jsme nedostali odpověď.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadNasdaq-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadNasdaq-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadNasdaq-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadNasdaq-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadNasdaq-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadNasdaq.jpg 1200w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Myriad je indexovaný na burze NASDAQ

Technologie mRNA je převratná v tom, že dovnitř buňky vnese návod v podobě RNA šablony, kterou buňka tzv. překóduje a vyrobí podle dekódované RNA to, co je v ní zapsáno. Buď vakcinační antigeny, anebo proteiny, které začnou přepisovat buněčnou DNA. Minulý rok v říjnu server Phys.org přinesl článek [4], že vědci objevili nový protein, který přímo uvnitř buňky umí opravit a přepsat buněčnou DNA.

Tento protein lze zakódovat do mRNA šablony, vpravit jehlou do těla člověka, šablona uvnitř buňky se dekóduje a buňka podle ní vyrobí protein, který přepíše část buněčné DNA. To je celé. A tak děsivé při představě, že by protein nepřepisoval jen chybné části buněčné DNA, ale třeba i úplně zdravé, ale za úplně jiným účelem, už ne tak bohulibým, jako je oprava poškozené části DNA.

Editace DNA za účelem oprav porušené DNA, anebo za účelem přeprogramování člověka?

Je vůbec neuvěřitelné, jak si AFP může dovolit věšet bulíky na nos vědecké obci a tvrdit, že mRNA nedokáže ovlivňovat DNA. To je stejné, jako kdyby někdo tvrdil, že automechanik nemůže ovlivnit chod motoru, protože jste mu přece řekli, že má vyměnit jenom žárovku v pravém předním reflektoru. Technologie mRNA představuje v případě zneužití největší hrozbu pro lidstvo, protože mRNA látka je pouze tak bezpečná, jak bezpečná je RNA šablona zprávy pro buňku. Šablona může obsahovat návod na neškodný antigen, ale i na komplexní matrici nukleových kyselin, komplexní protein části DNA, a tohle nikdy obyčejný člověk nemá šanci zjistit.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadSaltLakeCity-300x180.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadSaltLakeCity-768x460.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadSaltLakeCity-700x420.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadSaltLakeCity-596x357.jpg 596w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadSaltLakeCity-806x483.jpg 806w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadSaltLakeCity.jpg 1131w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Sídlo Myriad Genetics v Salt Lake City v Utahu

Firma Myriad Genetics si patentovala způsob, jak najít v lidské DNA dva zmutované geny, které u žen extrémně zvyšují riziko rakoviny prsu a pomocí dalších patentů si firma patentovala způsob, jak pomocí mRNA roztoků vpravit do buněk RNA šablony, které buňka překóduje a vyrobí z nich proteiny, které v DNA vyhledají geny označené jako BRCA1 a BRCA2, a následně je opraví a přepíší, čímž vznikne komplementární a synteticky upravená DNA, na kterou je uplatněno patentové právo.

Žena tak po podstoupení genové terapie má v sobě patentovaná a upravená cDNA buněčná jádra, takže v těle má syntetický buněčný materiál. Žena se tak stává augmentovanou, tedy vylepšenou bytostí na genetické úrovni pomocí syntetického zásahu na genetické úrovni pomocí mRNA technologie. Tím okamžikem se žena stává produktem trans-humanismu, protože syntetická manipulace na genové úrovni ji zbavila smrtelné nemoci. A na základě smlouvy má po její smrti firma nárok na její tělo. Majetkové právo post-mortem.

Majetková a autorská práva laboratoří a farma firem na část vašeho těla, po smrti nebo už za života?

Náš kolega a lékař celou situaci zhodnotil a je toho názoru, že zemřelí lidé po vakcinaci mRNA proti covidu se mohou v budoucnu stát majetkovým nárokem farmaceutických společností. Přesně k tomu již dochází v Itálii, ale i v Německu, kde nemocnice z neznámých důvodů odmítají rodinám vydat těla zemřelých očkovaných osob. Zatím se o těchto případech příliš v médiích nehovoří, ale důvodem nemusí být vůbec virus nebo prudká infekčnost zemřelých těl, ale pouze patentová práva farmaceutických společností na provedení pitev a odebrání vzorků.

Dosud nejsou nijak objasněny vztahy mezi farmaceutickými společnostmi a Evropskou komisí, protože došlo k podpisu celé řady dokumentů, ale ne všechny jsou veřejné. Řada jich zůstává utajených a některé nemocnice dokonce už hlásí, že mají ze shora příkaz nevyplňovat do úmrtních listů očkovaných osob příčinu úmrtí a pouze dané políčko ve formuláři proškrtnout. To je prý signál pro autopsii a odběr vzorků pro farmaceutickou společnost.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadBasicData-300x158.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadBasicData-768x405.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadBasicData-700x369.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadBasicData-677x357.jpg 677w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MyriadBasicData-916x483.jpg 916w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Základní data o Myriadu v roce 2019

Nedá se předpokládat, že by po smrti očkovaných osob Pfizer nebo Moderna jezdily s kamiony pro těla a odvážely si je do laboratoří, to je samozřejmě nesmysl, ale může jít skutečně pouze o odběr vzorků, na který mohou mít farmaceutické společnosti patentový či jiný nárok. Jestliže máte autorská a patentová práva na část něčeho uvnitř těla zemřelého, není možné vypsat úmrtní list a příčinu úmrtí a poslat tělo ke kremaci, protože tím by nemocnice spáchala zničení a poškození cizího majetku a zasáhla by neoprávněně do cizích práv.

Patentová práva farma společností a vlastnictví syntetických genů v lidských tělech, to není žádná legrace. Proto trans-humanismus nezačnou globalisté nějakou oslavnou fanfárou, ale začne potichu na úrovni genetického přepisování DNA, které bude chráněno patenty. Přepisování oficiálně bude pro vaše dobro, pro vaše zdraví. A od toho je jen kousek a malý krok k čipům, které budou sledovat autorská práva v lidském těle a budou vykonávat Digital Rights Management nad komplementárními DNA.

-VK-

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.